Teenused

1. Tiikide ja järvede kaevamine.

2. Maaparandussüsteemide ning -teede ehitus.

3. Kaabli -, vee-,ning kanalisatsioonitrasside ehitus.

4. Ehitusmasinate rent.

5. Pinnase kinnine läbimine(muttimine).

6. Kallurveod.

7. Planeerimistööd.

8. Kaeve- ja mullatööd.

9. Treilerveod.

10. Elektrikaablite paigaldamine pinnasesse kündmismeetodil.
Meie asi on puhtalt tehnilineVitamiini 7, 50412
Tel. +(372) 56 916 819
Registrikood:12160097
Tartu, Estonia
Arveldusarve:10220199035222